Значението на Мантрите и Мудрите

Днес ще надникнем в света на мантрите и ще разберем още какво е мудра и как се изпълнява тя. Мантрата е своеобразно повторение на звукове, думи или фрази с духовно значение. Този практически метод на медитация и самоосъзнание има корени в индийските религиозни, и философски традиции като хиндуизъм, и будизъм. Мантрите се използват за фокусиране…