Магичната сила на кристалите

Предполагам всеки от нас знае, че всичко съществуващо е опредена форма на енергия. Тази форма вибрира с дадена честота и всяка една поотделно си взаимодейства с всичко останало. Кристалите вибрират с многочестотни импулси и имат невероятната способност да се припознават с всяка друга вибрация, до която се докосват. Проява на нов живот също е вибрация…