Цени на курса и варианти на плащане

Ние вярваме, че Хомеопатията трябва да бъде достъпна за всеки един от нас, затова предлагаме различни финансови плана за твоето бъдещо обучение.

Относно курса:

Пълна информация за таксите по обучението, разноски за курса и клиничното обучение, оценяване и изпитни дейности, сертификати.

Моля прегледайте внимателно следните такси и финансови опции за академичната 2020/2021 година.

Налични са два варианта за заплащане:

1. Плащане за академичната година: ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНАТА СУМА

Такса: £1500.00

2. Плащане за академичната година: ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМАТА НА ДВЕ ВНОСКИ (в цената се включва административна такса от £150)

Първото плащане, което се заплаща до 5 Септември 2020г. (началото на обученитето):

Цена: £825.00

Втора и последна вноска, която се заплаща до 8 Януари 2021г.:

Цена: £825.00

Обща дължима сума: £1650.00

*Плащанията, които са извършени след определените дати в Студентското споразумение, ще получат допълнителна такса от £250 на плащане

Налични два варианта на плащане:

1. Плащане за година: ПЪЛНА СУМА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНА*
Такси за обучението, (включващи такса за регистрация от £700.00, която не се възстановява):

Цена: £3350.00

2. Плащане: £700.00 РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА (не се възстановява)
ОСТАНАЛИТЕ ПЛАЩАНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ ВЪВ ВИД НА МЕСЕЧНА „STANDING ORDER“ ЗА СРОК ОТ 10 МЕСЕЦА (ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2020 ДО 18 ЮНИ 2021)

Невъзстановяема регистрационна такса: £700.00

10 месечни вноски от £280.00**: £2800.00

*ПЛАЩАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДАТИ В СТУДЕНТСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТАКСА ОТ £250 ЗА ПЛАЩАНЕ ЗА ГОДИНА
**МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Плащане чрез „standing order“ ще получи допълнителна такса от £150

Плащането се извършва по банков път