Цени на курса и варианти на плащане

Ние вярваме, че Хомеопатията трябва да бъде достъпна за всеки един от нас, затова предлагаме различни финансови плана за твоето бъдещо обучение.

Относно курса:

Пълна информация за таксите по обучението, разноски за курса и клиничното обучение, оценяване и изпитни дейности, сертификати.

Моля прегледайте внимателно следните такси и финансови опции за академичната 2022 година.

Налични са два варианта за заплащане:

1. Пълно предварително изплащане: преди началото на курса (включва невъзръщаем депозит от £700):

Такса: £1,675 

2. Заплащане на сумата на две вноски:

Първо плащане (предварително плащане, преди началото на курса, влючващо невъзръщаем депозит от £700):

Цена: £912.50 

Второ плащане (3 месеца след първото плащане):

Цена: £912.50

Обща дължима сума: £1825.00

*Моля обърнете внимание, че при този метод на плащане, вноските са обект на административна такса от £150, която е включена в общите такси по-горе).

Налични два варианта на плащане:

1. Пълно предварително изплащане за цялата година (включва невъзръщаем депозит от £700):

Цена: £3,350.00

2. Плащане на вноски: Първо плащане (предварително плащане, преди началото на академичната година) невъзвръщаема регистрационна такса:£700.00

Невъзстановяема регистрационна такса: £700.00

Останалите плащания се извършват във вид на равни месечни вноски: 10 месечни вноски от £280.00**: £2800.00

**Плащанията, извършени след определените дати в Студентското споразумение, ще им бъде начислена допълнителна административна такса от £250 за година.
**Моля обърнете внимание, че при този метод на плащане, вноските са обект на административна такса от £150, която е включена в общите такси по-горе).

Плащането се извършва по банков път