"*" indicates required fields

Име и фамилия*
Дата на раждане
Декларация *
Всякакви изявления на този формуляр, които се окажат неверни или нарочно подвеждащи, ще доведат до анулиране на заявлението.
От време на време бихме искали да ви изпратим информация за бъдещи събития, уебинари и семинари, организирани от CHE. Моля, уведомете ни дали искате да получите тази информация и, ако е така, моля маркирайте предпочитанията си:
Центърът за хомеопатично образование по всяко време спазва наредбата за защита на данните. Ние ще съхраняваме вашите лични данни сигурно и ще ги използваме, за да ви предоставим образованието, за което се регистрирате.