Our Services

homeopathy_home

Homeopathy

reiki_home

Reiki

consultations_home

Consultations

This is not a mystic. This is science.

Latest Videos

Медитация за челна чакра (трето око)

£4.99

Това е една силна визуализация на успеха. Челната чакра (трето око) е нашият канал с невидимия свят. Тя е пряко свързана със способността ни да видим, да визуализираме идеите и желанията си. Да видим и усетим това, което душата ни иска да каже. Тя е балансът между интуиция и интелект. С тази медитация ще заредим енергийните си центрове, ще се изпълним с положителна енергия и ще работим над визуализирането. Същевременно ще изчистим грешните вярвания, които ни пречат да постигнем желанията си

Медитация за зареждане на чакрите и послание и благословия от починали близки

£25.00

Това е една изключително силна медитация за изчистване и зареждане на енергийните центрове. Обновени и заредени ще се срещнете енергийно със свои предци, близки, приятели или родители, които не са вече сред нас, за да получите послание и благословия.

Have a question?

Do not hesitate to get in touch with us.